ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương 

  • A. 
   thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược 
  • B. 
   giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 
  • C. 
   tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng. 
  • D. 
   giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) có nội dung: Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện trên cơ sở bình đẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

  - Định ước Henxinki (1975) có nội dung: giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, . nhằm đảm bảo an ninh và sự hợp tác giữa các nước. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF