OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu 

  • A. 
   nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành. 
  • B. 
   nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành. 
  • C. 
   chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ. 
  • D. 
   Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 30-8-1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ sau 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215149

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF