OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam? 

  • A. 
   Cách mạng tháng Tám thành công (1945). 
  • B. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930). 
  • C. 
   Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975). 
  • D. 
   Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. CHỌN: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215159

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF