ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì 

  • A. 
   hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế. 
  • B. 
   muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới. 
  • C. 
   cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc
  • D. 
   muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên một môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vương lên mạnh mẽ, xác lập vị trí ưu thế trong trật tự thế giới mới. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215189

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF