ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương 

  • A. 
   sử dụng bạo lực cách mạng.    
  • B. 
   đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử. 
  • C. 
   đẩy mạnh chiến tranh du kích.          
  • D. 
   kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215117

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF