ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò 

  • A. 
   hỗ trợ lực lượng vũ trang.   
  • B. 
   quyết định thắng lợi. 
  • C. 
   nòng cốt.
  • D. 
   xung kích. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng chính trị giữ vai trò hỗ trợ lực lượng vũ trang. Vì trong thực tế diễn biến chiến dịch, lực lượng vũ trang là lực lượng vũ trang là lực lượng xung kích, nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong việc đánh bại chính quyền Việt Nam Cộng hòa, còn lực lượng chính trị chỉ là những người dẫn đường giúp quân giải phóng có thể tiến vào giải phóng Sài Gòn thuận lợi 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215206

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON