ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào? 

  • A. 
   Nền kinh tế đứng đầu thế giới.     
  • B. 
   Tiềm lực kinh tế - tài chính hùng hậu. 
  • C. 
   Lực lượng quân đội phát triển nhanh.  
  • D. 
   Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ những năm 70 của thế kỉ XX, dựa trên tiềm lực kinh tế- tài chính hùng hậu (một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới), Nhật Bản đã cố gắng thi hành chính sách đối ngoại tự chủ trước hết là thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215142

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF