ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 - 1930) quyết định đổi tên Đảng thành 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương.  
  • B. 
   Đảng Lao động Việt Nam. 
  • C. 
   An Nam Cộng sản đảng.          
  • D. 
   Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10-1930) quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215097

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF