ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báo 

  • A. 
   An Nam trẻ.          
  • B. 
   Người nhà quê.    
  • C. 
   Chuông rè.     
  • D. 
   Búa liềm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 6-1929, Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập, ta báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF