OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu (EURO) được phát hành có ý nghĩa gì? 

  • A. 
   Tạo thuận lợi trao đổi, buôn bán.
  • B. 
   Thống nhất tiền tệ, thúc đẩy nền kinh tế.
  • C. 
   Thống nhất sự kiểm soát tài chính.
  • D. 
   Thống nhất đo lường để dễ dàng trao đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồng tiền chung châu Âu được sử dụng thống nhất trong EU làm cho quá trình trao đổi, buôn bán giữa các các nước được dễ dàng hơn. Từ đó, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn, bỏ qua rào cản về tiền tệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212479

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON