ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất? 

  • A. 
   Nêu rõ mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
  • B. 
   Là cơ sở để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. 
   Nêu rõ mục đích là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
  • D. 
   Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiến chương Liên hợp quốc có vai trò quan trọng nhất do: 

  Nêu rõ mục đích của tổ chức này là: 

  + Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

  + Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành như tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 

  Nêu rõ nguyên tắc hoạt động của tổ chức này là:

  + Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

  + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. 

  + Không can thiệp vào nội bộ các nước 

  + Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 

  + Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

  => Đây là hai nội dung có vai trò quan trọng nhất, nắm giữa vai trò chỉ đạo mọi hoạt động của Liên hợp quốc gia qua tất cả các giai đoạn. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212321

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF