OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sự kiện sau:

  1. Sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồng than thép Châu Âu”

  2. Thành lập “Cộng đồng châu Âu” (EC)

  3. Thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế Châu Âu”

  Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian.

  • A. 
   2,3,1      
  • B. 
   1,2,3         
  • C. 
    1,3,2          
  • D. 
   3,2,1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. Sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồng than thép Châu Âu”. (18-4-1951).
  2. Thành lập “Cộng đồng châu Âu” (EC) (1-7-1967).
  3. Thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế Châu Âu” (25-31957).

  Chọn đáp án: C (1,3,2)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212478

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON