ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

  • A. 
   Liên Xô và Mỹ.    
  • B. 
   Mỹ và Anh.             
  • C. 
   Liên Xô và Anh          
  • D. 
   Liên Xô và Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trật tự 2 cực Ianta đứng đầu là hai cường quốc Liên Xô và Mỹ, khẳng định vị thế của hai cường quốc này trong quan hệ quốc tế. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212317

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF