ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

  • A. 
   hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.
  • B. 
   chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh. 
  • C. 
   tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.
  • D. 
   giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  - Không can thiệp vào nội bộ các nước.

  - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF