OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây không thuộc tổ chức Liên minh châu Âu (EU)? 

  • A. 
   Tòa án châu Âu.
  • B. 
   Hội đồng quốc phòng châu Âu.
  • C. 
   Hội đồng châu Âu.
  • D. 
   Hội đồng Bộ trưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những cơ quan của EU bao gồm: Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án châu Âu và một số ủy ban chuyên môn khác.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF