ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên học quốc quyết định lấy ngày 24-10 hằng năm làm “Ngày Liên hợp quốc” vì đó là ngày

  • A. 
   kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • B. 
   bế mạc Hội nghị Ianta.
  • C. 
   Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực. 
  • D. 
   Khai mạc Lễ thành lập Liên hợp quốc.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 24-10-1945, sau khi được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản hiến chương chính thức có hiệu lực. Từ đó, Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc.

  => Ngày 24-10 được lấy làm “Ngày Liên hợp quốc” vì đó là ngày hiến chương liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212471

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF