ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1967 - 1975, tổ chức ASEAN

  • A. 
   Hoạt động có hiệu quả trong việc hỗ trợ các nước phát triển kinh tế.
  • B. 
   Là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo.
  • C. 
   Mở rộng, kết nạp thêm nhiều thành viên.
  • D. 
   Là tổ chức hợp tác kinh tế, chính trị lớn, có tầm ảnh hưởng ở quốc tế và khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212473

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF