ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1955, Ngô Đình Diệm mở một chiến dịch để giết hại những người cách mạng, được chúng coi là "quốc sách" có lợi cho mình, chiến dịch đó là 

  • A. 
   chiến dịch "Bình định và tìm diệt".       
  • B. 
   chiến dịch "Tố cộng, diệt cộng". 
  • C. 
   chiến dịch "ấp chiến lược".               
  • D. 
   chiến dịch "bình định nông thôn". 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để thực hiện chính sách chống cộng sản, Diệm đã tăng cường các hoạt động trên toàn miền Nam trong đó chúng đã cho thực thi chính sách "Tố cộng, diệt cộng" trong những năm 1957 - 1959 bằng cách truy tìm và giết những người tham gia hoặc có liên quan đến Việt Minh (chính quyền Ngô Đình Diệm gọi là Việt Cộng) trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam. Chính sách này được thực hiện thông qua Luật 10/59. Diệm coi đây là "quốc sách" trong việc thiết lập chính quyền có lợi cho mình.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274002

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF