ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó đạo luật Táp Hác-lây. Đạo luật này mang nội dung gì?

  • A. 
   Cấm công nhân bãi công và những người Cộng sản không được tham gia vào các ban lãnh đạo công đoàn. 
  • B. 
   Thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc.  
  • C. 
   Chống sự nổi loạn của thế hệ trẻ. 
  • D. 
   Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối nội quán xuyến của giới cầm quyền Mĩ là tiếp tục duy trì những thể chế của chế độ dân chủ tư sản được hình thành từ khi lập quốc. Trước ảnh hưởng và sự phát triển lớn mạnh của phong trào công nhân và Cộng sản quốc tế, trong những năm 40 và đầu những năm 50, Tổng thống Tơruman đã ban hành nhiều đạo luật nhằm chống lại sự hoạt động của các công đoàn và phá hoại phong trào bãi công của công nhân. Trong đó điển hình là đạo luật Táp Haclây (1947) nghiêm cấm công nhân bãi công và cấm những người Cộng sản được tham gia ban lãnh đạo công đoàn. Đây là một hành động tiêu biểu cho chính sách chống cộng từ đó đưa Mĩ lên địa vị bá chủ toàn cầu.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF