ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của nhân dân ta đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

  • A. 
   Chiến thắng Bình Giã (1964).  
  • B. 
   Chiến thắng Ấp Bắc (1963). 
  • C. 
   Phong trào "Đồng khởi" (1960).            
  • D. 
   Chiến thắng An Lão (1965).  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  "Đồng khởi" là phong trào đấu tranh vũ trang đầu tiên của cách mạng miền Nam sau một thời gian đấu tranh chính trị. Đồng Khởi có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình phát triển của cách mạng miền Nam nói riêng cũng như cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta nói chung bởi nó đã làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm, giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ và đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.  

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274006

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF