OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa cơ bản gì dưới đây?

  • A. 
   Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ. 
  • B. 
   Thể hiện sự cân bằng về sức mạnh quân sự giữa Liên Xô và Mĩ. 
  • C. 
   Đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của nền khoa học-kĩ thuật Xô viết. 
  • D. 
   Mĩ không còn đe dọa nhân dân thế giới bằng vũ khí tên lửa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 1949 liên xô phát minh ra boom nguyên tử, mục đích đầu tiên là phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.

  Mục đích 2: củng cố thế lực về mặt quân sự và cân bằng 2 phe Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Mục đích 3 là thành tựu đầu tiên của Liên xô trong công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273964

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON