ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 ở các nước tư bản đã tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam vì

  • A. 
   Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc Pháp. 
  • B. 
   Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của kinh tế Pháp.  
  • C. 
   Việt Nam phụ thuộc vào Pháp. 
  • D. 
   Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29 - 10 - 1929 ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Thương mại quốc tế suy sụp rõ rệt, từ thu nhập cá nhân, thuế, lợi tức đều bị ảnh hưởng và suy thoái. Xây dựng gần như bị tê liệt ở nhiều nước. Các lĩnh vực khai mỏ và khai thác gỗ bị ảnh hưởng lớn nhất, mở đầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài 5 năm 1929 - 1933. Pháp cũng không nằm ngoài quỹ đạo của cuộc khủng hoảng và ngay lập tức chính phủ Pháp lên kế hoạch trút gánh nặng của khủng hoảng lên đầu nhân dân Việt Nam vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc Pháp, như vậy gánh nặng của cuộc khủng hoảng đối với nước Pháp sẽ được giảm nhẹ.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273984

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF