OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? 

  • A. 
   Được Mĩ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta. 
  • B. 
   Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6 – 3 - 1946) và Tạm ước Việt – Pháp (14 – 9 - 1946) của thực dân Pháp.  
  • C. 
   Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại. 
  • D. 
   Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sở dĩ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thức dân Pháp bùng nổ vì Pháp đã có những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6 – 3 - 1946) và Tạm ước Việt – Pháp (14 – 9 - 1946), cuộc đàm phán ở Phông-ten nơ- blô giữa ta và Pháp thất bại, Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. Do không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa nên toàn quốc đứng lên kháng chiến. Được Mĩ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta là nguyên nhân từ phía Pháp và điều này đã diễn ra từ trước khi cuộc kháng chiến bùng nổ rất lâu nên không được xem là nguyên nhân.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273994

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON