ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lí do nào dưới đây khiến Mĩ lo ngại nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

  • A. 
   Cách mạng Trung Quốc thắng lợi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. 
  • B. 
   Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 
  • C. 
   Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. 
  • D. 
   Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với tham vọng bá chủ thế giới, Mĩ hết sức lo ngại trước sự ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử; các nước dân chủ nhân dân ra đời ở Đông Âu; cách mạng Trung Quốc thắng lợi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời đều là những biểu hiện của việc chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. Như vậy, lí do kiến Mĩ lo ngại nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273972

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF