ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp theo thứ tự nhỏ dần các vị trí tập trung binh lực của quân Pháp sau cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.

  • A. 
   Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Plâyku, Xê nô, Luôngphabăng và Mường Sài. 
  • B. 
   Điện Biên Phủ, Đồng bằng Bắc Bộ,Xê nô, Luôngphabăng và Mường Sài, Plâyku. 
  • C. 
   Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê nô, Luôngphabăng và Mường Sài, Plâyku. 
  • D. 
   Điện Biên Phủ, Xê nô, Luôngphabăng và Mường Sài, Plâyku, Đồng bằng Bắc Bộ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ thu - đông 1953, Nava tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn quân cơ động (trong tổng số 84 tiểu đoàn ở Đông Dương) biến đây trở thành nơi tập trung quân đông nhất, Tháng 12 - 1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tấn công thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ) được giải phóng, Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Điện Biên Phủ. Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung binh lực thứ hai của Pháp. Sau cuộc tấn công Trung Lào của liên quân Việt - Lào, Nava buộc phải tăng cường lực lượng cho Xê nô, Xê nô trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp. Cuối tháng 1 - 1954, liên quân Việt - Lào tiến công địch ở Thượng Lào, Nava vội dùng đường hàng không đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luôngphabăng và Mường Sài, đây trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp. Đầu tháng 2 - 1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, Pháp buộc phải dỡ bỏ cuộc tiến công Tuy Hòa để tăng cường lực lượng cho Plâyku biến đây thành nơi tập trung quân thứ năm của Pháp. Như vậy, thứ tự đúng là : Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê nô, Luôngphabăng và Mường Sài, Plâyku.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF