OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất trong phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

  • A. 
   giải phóng dân tộc, thành lập các nhà nước tư bản chủ nghĩa. 
  • B. 
   đánh đổ chế độ thực dân mới, củng cố nền độc lập dân tộc. 
  • C. 
   đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập và quyền sống của con người. 
  • D. 
   lật đổ chính quyền độc tài, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ, tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba, lật đổ chế độ độc tài Batixta, nước Cộng hoà Cuba ra đời (1-1-1959), mở ra bước phát triển mới của phong trào đấu tranh

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273968

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON