ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu hướng cách mạng của Phan Châu Trinh là gì?

  • A. 
   Cải cách ôn hòa.       
  • B. 
   Bạo động cách mạng. 
  • C. 
   Vừa cải cách vừa bạo động. 
  • D. 
   Thương lượng và đàm phán. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khác với Phan Bội Châu chủ trương bạo động cách mạng, Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bảng biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273976

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF