OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ai là người nhậm chức Toàn quyền Đông Dương năm 1937.

  • A. 
   Brêviê.  
  • B. 
   Pôn Đu-me.    
  • C. 
   Pôn Bô.   
  • D. 
   Anbe Xa-rô.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tháng 1 và 2 - 1937 còn có những cuộc mít tinh và biểu tình lớn của nhân dân cả nước nhằm biểu dương lực lượng khi G. Gôđa - phái viên của Chính phủ Pháp - sang điều tra tình hình Đông Dương và Brêviê sang nhậm chức Toàn quyền Đông Dương.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273989

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF