ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những đặc điểm cơ bản của kinh tế miền Nam sau giải phóng là 

  • A. 
   áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. 
  • B. 
   phát triển theo hướng công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
  • C. 
   phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
  • D. 
   kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau giải phóng, miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất của kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ nước ngoài.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277699

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF