OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội các nước Đồng minh nào đã có mặt trên lãnh thổ nước ta? 

  • A. 
   Anh, Trung Quốc.          
  • B. 
   Anh, Pháp, Trung Quốc. 
  • C. 
   Anh, Mĩ, Nhật.          
  • D. 
   Pháp, Mĩ, Trung Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo thỏa thuận của hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân Nhật ở các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam được giao cho quân đội Anh ở nam vĩ tuyến 16, quân đội Trung Hoa Dân quốc ở bắc vĩ tuyến

  16. Ngoài ra, Anh còn mở đường cho quân đội Pháp tiến vào xâm lược nước ta lần thứ hai. Như vậy, cuối tháng 8 trên lãnh thổ nước ta có quân đội của các nước Đồng minh là : Anh, Pháp, Trung Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277685

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON