OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919 - 1925 là gì? 

  • A. 
   Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp. 
  • B. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. 
  • C. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp. 
  • D. 
   Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mâu thuẫn bao trùm nhất, cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925 là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến là mâu thuẫn dân chủ, trong giai đoạn này không sâu sắc bằng mâu thuẫn dân tộc, có nhiều địa chủ cũng đứng trong hàng ngũ người Việt Nam yêu nước chống Pháp. Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư sản Pháp cũng chỉ là mâu thuẫn về kinh tế. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp là mâu thuẫn dân tộc nhưng chưa đầy đủ vì thực dân Pháp thống trị nhân dân ta còn dựa vào bọn tay sai phản động, nên đây cũng là một lực lượng cần loại trừ, là đối tượng của cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277676

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON