OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 9 - 1939, sự kiện nào trên thế giới đã diễn ra? 

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.        
  • B. 
   Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. 
  • C. 
   Đức tấn công Liên Xô.   
  • D. 
   Đức chiếm Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đầu tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng chính phủ Đức, thực hiện chính sách thù địch với các lực lượng tiến bộ trong nước và phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277682

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON