OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì, khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói" được Đảng ta đề ra trong 

  • A. 
   cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 - 1939). 
  • C. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941). 
  • D. 
   cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo SGK Lịch sử 12, trong Khởi nghĩa từng phần ta đã đề ra khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói"

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277681

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON