ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây đã làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới? 

  • A. 
   Sự thành lập các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu. 
  • B. 
   Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
  • C. 
   Sự thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức. 
  • D. 
   Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949) và cách mạng Cuba (1959) đã mở rộng không gian địa lí của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa - một dải đất rộng lớn trải dài từ phía đông châu Á qua Liên bang Xô viết tới phần phía đông châu Âu và lan sang vùng biển Caribê thuộc khu vực Mĩ Latinh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277666

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF