OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào của công nhân nhà máy sàng Kế Bào diễn ra vào thời gian nào? 

  • A. 
   Ngày 12 - 2 - 1916.    
  • B. 
   Ngày 22 - 2 - 1916. 
  • C. 
   Ngày 22 - 12 - 1917.        
  • D. 
   Ngày 22 - 12 - 1916.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 22 - 2 - 1916, nữ công nhân nhà máy sàng Kế bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277671

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF