ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng tham gia vào phong trào dân chủ 1936 -1939 là 

  • A. 
   quần chúng nhân dân đòi các quyền dân sinh, dân chủ. 
  • B. 
   tư sản. 
  • C. 
   nông dân. 
  • D. 
   công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 xác định nhiệm vụ trực tiếp là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Với việc xác định nhiệm vụ và phương pháp đấu tranh như vậy, phong trào đã tập hợp được lực lượng là quần chúng nhân dân đòi các quyền dân sinh, dân chủ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277678

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF