ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga đã xác lập thể chế nào?

  • A. 
   Quân chủ lập hiến.     
  • B. 
    Cộng hòa.   
  • C. 
   Dân chủ đại nghị. 
  • D. 
   Xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ cũ, thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng thành lập được Chính phủ tư sản lâm thời. Nước Nga trở thành nước cộng hoà.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF