OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh đạo và lực lượng tham gia chính của phong trào Yên Thế là những tầng lớp nào? 

  • A. 
   Văn thân và sĩ phu yêu nước.      
  • B. 
    Quan lại đã từ quan. 
  • C. 
   Sĩ phu yêu nước.              
  • D. 
   Nông dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những năm cuối thế kỉ XIX, ngoài phong trào Cần vương của các văn thân, sĩ phu yêu nước, còn xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và nhân dân các dân tộc ở miền núi chống chính sách cướp bóc và bình định quân sự của thực dân Pháp, tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Thế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277670

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON