OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam? 

  • A. 
   Phát triển giáo dục.         
  • B. 
   Cải lương hương chính. 
  • C. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.    
  • D. 
   Khai thác thuộc địa lần thứ hai.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo SGK Lịch sử 12 trang 76, Ở Đông Dương, chủ yếu ở Việt Nam, thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai. Chương trình này được tiến hành từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277674

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON