OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới vào khoảng thời gian nào?

  • A. 
   Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.          
  • B. 
   20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • C. 
   10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.   
  • D. 
    Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo SGK Lịch sử 12, khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277661

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF