RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. x2 – 9

b. 4x2 – 25

c. x6 – y6

 
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. x2 – 9 = x2 – 32 = (x + 3)(x – 3)

b. 4x2 – 25 = (2x)2 – 52 = (2x + 5)(2x – 5)

c. x6 – y6 = (x3)2 – (y2)2 = (x3 + y3)(x3 – y3)

= (x + y)(x2 – xy + y)(x – y)(x2 + xy + y2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA