RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 30 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 30 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Tìm x biết :

a. x3 - 0,25x = 0

b. x2 - 10x = -25

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. x3 – 0,25x = 0

⇔x(x2 - 0,25) = 0

⇔ x(x2 - 0,52) = 0

⇔ x(x + 0,5)(x – 0,5) = 0

b. x2 - 10x = -25 ⇔ x2 – 2.x.5 + 52 = 0

⇔ (x – 5)2 = 0 ⇔ x – 5 = 0 ⇔ x = 5

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA