RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. (x + y)2 – (x – y)2

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2

c. x3 + y3 + z3 – 3xyz

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. (x + y)2 – (x – y)= [(x + y) + (x – y)][(x + y) – (x – y)]

      = (x + y + x – y)(x + y – x + y) = 2x.2y = 4xy

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2 = [(3x + 1) + (x +1)][(3x + 1) – (x + 1)]

      = (3x + 1 + x + 1)(3x + 1 – x – 1)

      = (4x + 2).2x = 4x(2x + 1)

c. x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz

      = [(x + y)3 + z3] – 3xy(x + y + z)

      = (x + y + z)[(x + y)2 – (x + y)z + z2] – 3xy(x + y + z)

      = (x + y + z)(x2 + 2xy + y2 – xz – yz + z2 – 3xy)

      = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – xz - yz)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA