RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 9x2 + 6xy + y2

b. 6x – 9 – x2

c. x2 + 4y2 + 4xy

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. 9x2 + 6xy + y2 = (3x)2 + 2.(3x)y + y2 = (3x + y)2

b. 6x – 9 – x2 = - (x2 – 2.x.3 + 32) = - (x – 3)2

c. x2 + 4y2 + 4xy = x2 + 2.x.(2y) + (2y)2 = (x + 2y)2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA