RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.2 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 7.2 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

a) 4x2 − 4x = −1

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 4x2 − 4x = −1

      ⇒ 4x2 − 4x + 1 = 0

      ⇒ (2x-1)2 = 0

      ⇒ 2x – 1 = 0 ⇒ x = 1/2

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

      ⇒(2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.(2x).12 + 13 = 0

      ⇒ (2x + 1)3 = 0

      ⇒ 2x + 1 = 0 ⇒ x = (-1)/2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA