RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.1 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 7.1 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Phân tích đa thức 4x2 − 9y2 thành nhân tử ta có kết quả:

(A) (2x - 3y)2;

(B) (2x − 4,5y)(2x + 4,5y);

(C) (4x − 9y)(4x + 9y);

(D) (2x − 3y)(2x + 3y).

Hãy chọn kết quả đúng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D. (2x − 3y)(2x + 3y)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA