RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 29 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 29 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 252 – 152

b. 872 + 732 – 272 - 132

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. 252 – 152 = (25 + 15)(25 – 15) = 40.10 = 400

b. 872 + 732 – 272 - 132 = (872 – 132) + (732 – 272)

      = (87 + 13)(87 – 13) + (73 + 27)(73 – 27)

      = 100.74 + 100.46 = 100(74 + 46) = 100.120 = 12000

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 9 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA