RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 77 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho:

a) Hai con xúc sắc đều xuất hiện mặt chẵn

b) Tích các số chấm trên hai con xúc sắc là số lẻ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Không gian mẫu là:

\(\Omega =\big \{ (1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(1,6);(2,2);(2,3);(2,4);(2,5);(2,6) \\ (3,3);(3,4);(3,5);(3,6);(4,4);(4,5);(4,6);(5,5);(5,6); (6,6) \big \}\)

Do vậy \(n(\Omega )=21\)

Gọi A là biến cố: "Cả hai con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn".

Ta có: \(A=\left \{ (2;2);(2,4) ;(2,6) ;(4,4) ;(4,6); (6,6)\right \}\)

Nên \(n(A)=6\)

Từ đấy suy ra: \(P(A)=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}\)

Gọi B là biến cố: "Tích các số chấm trên hai con súc sắc là một số lẻ".

Khi đó: \(B=\left \{ (1,1);(1,3) ;(1,5);(3,3) ;(3,5) ;(5,5) \right \}\)

Nên \(n(B)=6\)

Từ đấy suy ra: \(P(B)=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

 • Hoa Hong

  Cho 6 chữ số 2,3,4,5,6,7 số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số đó

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu hằng

  Có thể có tối đa bao nhiêu số điện thoại gồm 7 chữ số và các chữ số đều khác nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  tính tổng tất cả các số có 3 chữ số lập được từ các chữ số 2,3,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Từ 7 nam va 4 nữ có bao nhiêu cách thành lập ban cán sự 6 người sao cho

  a, có 2nữ

  b, có ít nhất 2nữ

  c, anh a và cô b không thể rời nhau

  d, anh x và cô y k thể làm việc với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Một hộp bút chì màu có 5 chiếc bút chì màu đỏ, 6 chiếc bút chì màu xanh và 4 chiếc bút chì màu vàng, có bao nhiêu cách chọn 4 chiếc bút chì màu trong hộp bút trên sao cho có đủ cả ba màu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA