YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.63 tr 87 SBT Toán 11

Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác suất để 2 máy tính cùng hoạt động tốt trong ngày là :

A. 0,5375                B. 0,6375

C. 0,7375                D. 0,8375

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi A là biến cố máy tính thứ nhất hoạt động tốt khi đó P(A) = 0.75

Gọi B là biến cố máy tính thứ hai hoạt động tốt khi đó P(B) = 0,85

Do A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất để hai máy tính cùng hoạt động tốt là 

\(P(A.B) = P(A).P(B) = 0,75 \times 0,85 = 0,6375\)

Đáp án: B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

 • Trần Hoàng Mai

  Cho dãy số từ 1 đến 45, chọn ra 6 số:

  A) Tính tất cả các số lượng các biến.

  B) Có bao nhiêu biến có tổng bằng 30.

  C) Có bao nhiêu biến có tổng bằng 138.

  Ai giải giúp với, mình xin hậu tạ bằng card.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Sơn Ca

  \(\frac{cos^2X-2cos\left(X+\frac{3Π}{4}\right)Sin\left(3x-\frac{Π}{4}\right)-2}{2cosx-\sqrt{2}}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Trong cuộc thi "Rung chuông vàng" , có 20 bạn lọt vào vòng trung kết. Trong đó có 5 bạn nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vị trí chơi, Ban tổ chức chia các bạn thành 4 nhoám A, B, C, D, mỗi nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 bạn nữ thuộc cùng 1 nhóm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tìm hệ số không chứa x trong khai triển :

                        \(f\left(x\right)=\left(\sqrt[3]{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có 10 học sinh giỏi, 11 học sinh khá và 12 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên trong lớp học 4 học sinh đi tham dự trại hè. Tính xác suất để nhóm học sinh được chọn có đủ học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Bảo An

  CÓ 3 bó hoa. Bó thứ nhất 8 bông hoa hồng, bó thứ hai có 7 bông hoa ly, bó thứ 3 có 6 bông hoa huệ. Chọn ngẫu nhiên 7 bông hoa từ 3 bó hoa trên để cắm vào 1 lọ. Tính xác suất để trong 7 bông được chọn có số bông hoa hồng bằng số bông hoa ly.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh được chọn 3 phong bì trong số đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là như nhau, tính xác suất để 3 câu hỏi A chọn và 3 câu hỏi B chọn là giống nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

   có 7 người vào rừng săn bắn và săn đc tổng là 100 con. biết số con mỗi ng săn đc là khác nhau. hỏi có luôn tồn tại hay không 3 người săn được không ít hơn 50 con.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  2sin(2x+\(\frac{\pi}{3}\))-\(\sqrt{3}\)cos2x=-2

  mọi ng giải hô vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA