RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Tính xác suất để trong 5 quân bài này có quân 2 rô, quân 3 pích, quân 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Có \(C_{52}^5\) cách chọn 5 quân bài.

Vì trong các quân bài chỉ có duy nhất quân 2 rô, 3 quân pích, quân 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ nên xác suất cần tìm là \(P = \frac{1}{{C_{52}^5}}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

 • Trang Nguyễn

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Châu Mộng Khê

  Trong một hộp kín đựng 100 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 tới 100. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất lấy được 3 tấm thẻ mà số ghi trên 3 tấm thẻ đó lập thành :

  a) Một cấp số cộng ?

  b) Một cấp số nhân ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nghia Dai

  Một cửa hàng nhập truyện tranh với giá 3000 đong. Bán ra với giá 15000 d .với giá này mỗi tháng bán được 200 quyển. Vì có đợt giảm giad khuyến khích khách hàng . Người ta ước tính cứ giảm 1000d sẽ bán thêm dc 20 quyển hỏi bán với giá bao nhiêu thì có lãi cao nhất?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • バオ フオン

  Cho dãy số (un) được xác định bởi un = (n^2+3*n+7)/(n+1). Dãy số có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Nha

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA